ทัวร์ลง! ‘ตุ๊ก จันทร์จิรา’ ชาวเน็ตชี้ คอมเมนต์บูลลี่ ‘แทมมี่ ดักเวิร์ธ’

ทัวร์ลง! ‘ตุ๊ก จันทร์จิรา’ ชาวเน็ตชี้ คอมเมนต์บูลลี่ ‘แทมมี่ ดักเวิร์ธ’

กลายเป็นดราม่าใหญ่โต เมื่อ ชาวเน็ตต่างไม่พอใจ และมองว่า ตุ๊ก จันทร์จิรา คอมเมนต์ แทมมี่ ดักเวิร์ธ ว่าพิการซ้ำซ้อน เป็นการไม่เหมาะสม ตุ๊ก จันทร์จิรา จูแจ้ง อดีตนักแสดงและผู้จัดละคร โดนชาวเน็ตวิจารณ์ว่า คอมเมนต์เหยียดความพิการของ แทมมี่ ดักเวิร์ธ สว.อเมริกัน ลูกครึ่งไทย  ส่วนใหญ่เห็นว่าว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก สว.แทมมี่ ออกมาหนุนให้รัฐบาลไทยดำรงซึ่งความเป็นประชาธิปไตย ทำให้นายเตชะ ทับทอง โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า

“กรณี สว.แทมมี่ อเมริกานั่น ปล่อยนางพล่ามไปเถอะครับ ยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสร่อ ข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริง” ก่อนที่ตุ๊ก จันทร์จิรา จะเข้ามาคอมเมนต์ว่า “พิการซ้ำซ้อน” หลังจากนั้น โลกโซเชียลก็ลุกเป็นไฟ และแคปไปวิจารณ์ต่อเป็นจำนวนมาก เพราะสว.แทมมี่ สูญเสียขาจากการไปออกรบที่สงครามอิรัก เธอเสียสละตัวเองเพื่อประเทศของเธอ

เพจเยาวชนปลดแอก เปิดตัวกลุ่ม RT Movement กลุ่ม ข้อเดียวมูฟเมนท์ ที่มีเป้าหมายคือ Restart Thailand ปลุกสำนึกทางชนชั้นแรงงาน RT Movement คือ – เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 ธันวาคม เพจเฟสบุ๊กของกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้โพสต์ข้อความเปิดกลุ่ม RT Movement โดยเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อ สร้างสังคมที่ “คนเท่ากัน” และ ปลุกสำนึกทางชนชั้นของเหล่าแรงงานที่ถูกกดขี่

โดยเพจเยาวชนปลดแอกโพสต์ข้อความว่า “ประกาศเปิดตัว RT MOVEMENT – ทีมข้อเดียวมูฟเมนท์

.

นี่คือ MOVEMENT ครั้งใหม่ที่จะไม่มีอะไรเหมือนเดิม ปลุกสำนึกทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน พนักงานออฟฟิศ แม่บ้าน รปภ. นอกเครื่องแบบ ชาวนา ข้าราชการ “เราทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่”

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์ 23 นาย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้า แต่งตั้ง ทหาร 23 นาย เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ 23 นาย แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 จำนวน 15 นาย และสังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จำนวน 8 นาย

ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 และสังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ จ นวน ๒๓ นาย ดังนี้

สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 จำนวน 15 นาย

1. พลตรี ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานพิเศษงบประมาณและการช่วยรบ กองบัญชาการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์

2. พลเรือตรี ภาสวร เลขสุนทรากร ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกงานพิเศษยุทธการและการข่าว หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์

3. พลเรือตรี ภาณุวัฒน์ อินทนิล ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ ส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

4. นาวาอากาศเอก ไชยสิทธิ ใจดี ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษส่งกำลังบำรุงและการเงิน กองบัญชาการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์

5. นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์ ตันตระเสถียร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็น ราชองครักษ์ในพระองค์

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี